Har du en längtan efter förändring? Då har du precis tagit ett steg i rätt riktning.
Drömmer du om att göra en förändring i livet. Det kan vara en önskan om både fysisk och/eller mental förändring. Många vill ha båda men det som är gemensamt för flertalet av oss är önskan bort ifrån ett tillstånd eller en plats, men du kanske inte vet riktigt till vad eller var.

Låt mig hjälpa Dig på vägen!
Kanske du till och med behöver hjälp att se målet? Forma grunden till din nya mind-map och  med hjälp av hypnos som kick-start kan du påbörja resan mot ditt nya mål. Oftast räcker det med 1-2 sessioner. För vissa känns det bra att få komma flera gånger.

Vem är jag som påstår detta? Jo, jag heter Åsa Wollertsen , är Certifierad Hypnos- och NLP-coach samt EFT-coach. Jag arbetar med både hypnos, NLP och EFT/tapping som verktyg sedan 15 år. Hypnos är en effektiv metod för att, via ditt undermedvetna förändra gamla (o)vanor och tankesätt.

Många anser att förändring uppnås bäst genom att gräva i det förflutna för att komma till rätta med problem som upplevs i nuet. Med hypnoscoachning jobbar vi med här och nu, för att nå ditt önskade mål och beteende. Undantaget är om du önskar genomgå en regressions-hypnos. Mer om det kan du läsa här

Att det förflutna i någon mån påverkar nuet är inte så konstigt – men genom att jobba med metoder för att skapa nya tankeprocesser,  kan man lämna de gamla påverkansfaktorerna och se på framtiden ur nya perspektiv. Skapa dina nya vägar framåt och bilda konstruktiva och positiva levnadsmönster, för att lämna de gamla där de hör hemma – i det förflutna.

Det jag under mina år av arbete med många slags människor och deras utmaningar har kommit fram till, är att det i de flesta fall är effektivast och mest resultatbringande att jobba med situationer som är här och nu för att åtgärda hinder, problem och utmaningar oavsett vad som skett tidigare i livet.

Med hypnos arbetar vi med dina tankeprocesser och underliggande perspektiv på ett djupare plan. När vi befinner oss i det förändrade medvetandetillstånd som hypnosen frambringar kan vi påverka det undermedvetna och dess tankegångar på ett mycket effektivt sätt. Du märker inte ens själv att det sker… Precis som du heller inte har lagt märke till hur de gamla mönstren uppkom.

Den mänskliga hjärnan har fantastiska förmågor att både hjälpa och stjälpa oss. För hjärnan handlar allt om överlevnad. Oavsett om det leder till lycka eller olycka. Ta kontroll över dina gamla tankemönster och låt inte din hjärna styra över dig – du kan styra över den och dina tankegångar, så att du får ut mesta möjliga av din tillvaro.

Du har kanske många frågor innan du tar ytterligare kliv mot din förändring, några jag fått svara på genom åren är dessa:

  • Vad innebär det med en hypnossession?
  • Kan alla bli hypnotiserade?
  • Kommer man ihåg något av hypnosen?
  • Hur känns det när man är hypnotiserad?
  • Kan man fastna eller få panik?
  • Hur lång tid tar det?
  • Hur vet jag om det fungerar?

Läs mer här: Om Hypnos